Hannu Lignell

Hannu Lignell

Toimin hallitustyöskentelyn ja omistajaohjauksen tehtävissä Hyvinkään kaupungissa, konsernitalouspäällikkönä. Tehtäviini kuuluu varsinaisten hallitustehtävien lisäksi hallituksen jäsenten työn arviointia ja näiden koulutusta. Toimin lisäksi kaupungin konsernijohdon edustajana eri yhteisöjen suuntaan, välittäen näille omistajan tahtotilaa ja strategisia ratkaisuja. Kuulun Hämeen hallituspartnereihin sekä Asunto- ja kiinteistöalan hallitusammattilaisiin (AKHA). Päätyöni ohessa teen sivutoimisesti hallitustyöskentelyn ja päätöksenteon konsultointia, sekä ajoittain vero-oikeudellista konsultointia. Päätyöstä erillinen (ulkopuolinen) hallituksen puheenjohtajatehtävä päättyi vuoden 2021 lopulla, joten etsin tällä hetkellä aktiivisesti uutta, riippumatonta tehtävää joko hallituksen jäsenenä, puheenjohtajana tai Advisory boardin jäsenenä.