Krista Jäntti

Krista Jäntti

Asiakasvetoiseen tuotekehitykseen erikoistunut designeri, joka myös ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuudet ja numerot. Ominaisinta kenttääni on asiakaskokemuksen, datan ja uuden teknologian yhdistäminen.
Suunnittelen ja läpivien asiakastutkimuksia ja kerään ideointa asiakkailta, liiketoimminnalta, kilpailijoilta (myös toimialan ulkopuolelta!) sekä seuraan hyvin tarkkaan, mitä trendejä Piilaaksosta päin nousee esiin.