Marita Vuorinen

Marita Vuorinen

Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan digitalisoinnista, IT-kehityshankkeiden johtamisesta ja muutosjohtamisesta kansainvälisissä yrityksissä. Olen johtanut laajoja muutosprojekteja, vetänyt monikansallisia tiimejä ja vastannut uusien prosessien ja sovellusten käyttöönotosta. Työmetodeina tuttuja ovat mm. ketterät SCRUM-metodit, palveluiden LEAN-prosessikehitys sekä palvelumuotoilu. Liiketoiminnan kehitystyötä olen tehnyt erityisesti myynnin ja markkinoinnin parissa, liittyen mm. verkkokauppaan, asiakassuhteiden hallintaan (CRM), tuotelanseerausprosessiin, asiakaskokemukseen ja digitaalisen markkinointiin. Toimialaosaamista minulla on ICT-sektorilta, kaupan alalta sekä mediasta, ja kokemusta sekä pörssi- että pk-yrityksistä.